Information

Här har vi samlat lite information till dig, samt länkar till våra leverantörer.

Bra att veta om kakel – klinker:

Kakel: tillverkas av leror som ger relativt poröst gods. Vattenabsorptionen är 10 – 20 %. Kakelplattor är alltid glaserade. De är i huvudsak avsedda för väggbeklädnader inomhus.

Materialval:

För golvytor som kommer att utsättas för hög smutsbelastning bör oglaserade klinkerplattor med låg vattenabsorption, under 3% väljas. Oglaserade plattor med hög porositet bör undvikas.
Efterbehandling av golvbeläggningar:
Beläggningar med oglaserade, ej tätsintrade keramiska plattor i torra utrymmen kan efterbehandlas med klinkerolja. Oljan ger ett visst skydd mot att vatten och smuts tränger in i ytan, vilket underlättar städning och rengöring senare i bruksskedet. Tätsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.
Efterbehandling av väggbeklädnader:
Tätsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas. Oglaserade plattor på utsatta väggytor i t.ex. kök kan efterbehandlas med klinkerolja.
Rengöring av keramiska väggar och golv:

Väggar: beklädnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.
Vid kraftig nedsmutsning används i första hand mekanisk bearbetning med skursvamp, typ skottesvamp.
Avsluta all rengöring med att noga skölja med rent vatten och mjuk svamp.
Golv – torra utrymmen: anpassas till ytornas smutsbelastning. Den dagliga rengöringen kan normalt bestå av torrmoppning – damsugning som avlägsnar partiklar och damm.
Oglaserade, ej tätsintrade plattor: för att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs våtrengöring med vatten och återfettande rengöringsmedel/såplösning, normalt en gång per vecka.
Glaserade plattor, mosaik och tätsintrade plattor ”granitkeramik”: för att få bort smuts görs en våtrengöring med vatten och svagt alkaliskt rengöringsmedel. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste.Finansiering

Här är vi aldrig omöjliga! Ibland är suget att fixa till det hemma större än plånboken. Hos oss kan du enkelt och fördelaktigt dela upp betalningen med Resurs finans.

Här nedan finns en tabell med exempel på hur du kan välja att månadsbetala.

Köpbelopp 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån 48 mån
2 000:- 2 000:- 667:- 334:- 167:- 125:-* 125:-*
5 000:- 5 000:- 1 667:- 834:- 417:- 209:- 141:-
8 000:- 8 000:- 2 667:- 1 334:- 667:- 334:- 225:-
10 000:- 10 000:- 3 334:- 1 667:- 834:- 417:- 282:-
15 000:- 15 000:- 5 000:- 2 500:- 1 250:- 625:- 422:-
20 000:- 20 000:- 6 667:- 3 334:- 1 667:- 834:- 563:-
30 000:- 30 000:- 10 000:- 5 000:- 2 500:- 1 250:- 844:-
Kostn. 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån 48 mån
Årsränta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 14,88 %
Adm.avg.
/mån
0:- 25:- 25:- 25:- 25:- 25:-
Uppl.avg. 0:- 45:- 145:- 245:- 345:- 0:-

I månadsbeloppet ingår amortering och ev. ränta. Eventuell administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att få välja mellan kontoalternativ 6-24 mån. krävs sammanlagt månadsköp på f.n. minst 1 000:-. *Lägsta månadsbetalning är f.n. 125:- plus eventuell administrationsavgift. För vidare information kontakta Kakelhuset.