Information & tips

Samma bild igen
Kakel och Klinkers

Bra att veta om kakel – klinker:

Kakel: Tillverkas av leror som ger relativt poröst gods. Vattenabsorptionen är 10 – 20 %. Kakelplattor är alltid glaserade. De är i huvudsak avsedda för väggbeklädnader inomhus.

Klinker: Tillverkas av tätsintrade leror som ger lägre vattenabsorption än 10 %, vanligtvis mellan 0 – 6%. Klinkerplattor förekommer både glaserade och som golvbeläggningar, både glaserade och oglaserade.

Mosaik: Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små format, som vid tillverkningen monterats på nät eller papper i form av ark.

Granitkeramik: Tätsintrade klinkerplattor so med hjälp av avancerad tillverkningsteknik får extremt låg porositet, vattenabsorptionen är ofta under 0,5%.
Plattorna är vanligtvis oglaserade men förekommer även glaserade och polerade. De kan tillverkas i stora format med mycket god måttnoggrannhet.

Cottoplattor/ terracottaplattor: En speciell typ av plattor som ofta har mycket hög porositet. Vattenabsorptionen är vanligtvis 6 – 10%, men kan även vara upp till 20%.
Cottoplattor är oglaserade. De har en rustik karaktär med relativt låg måttnoggrannhet.

Materialval:

För golvytor som kommer att utsättas för hög smutsbelastning bör oglaserade klinkerplattor med låg vattenabsorption, under 3% väljas. Oglaserade plattor med hög porositet bör undvikas.
Efterbehandling av golvbeläggningar:
Beläggningar med oglaserade, ej tätsintrade keramiska plattor i torra utrymmen kan efterbehandlas med klinkerolja. Oljan ger ett visst skydd mot att vatten och smuts tränger in i ytan, vilket underlättar städning och rengöring senare i bruksskedet. Tätsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas.
Efterbehandling av väggbeklädnader:
Tätsintrade eller glaserade plattor skall inte efterbehandlas. Oglaserade plattor på utsatta väggytor i t.ex. kök kan efterbehandlas med klinkerolja.
Rengöring av keramiska väggar och golv:

Väggar: beklädnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.
Vid kraftig nedsmutsning används i första hand mekanisk bearbetning med skursvamp, typ skottesvamp.
Avsluta all rengöring med att noga skölja med rent vatten och mjuk svamp.
Golv – torra utrymmen: anpassas till ytornas smutsbelastning. Den dagliga rengöringen kan normalt bestå av torrmoppning – damsugning som avlägsnar partiklar och damm.
Oglaserade, ej tätsintrade plattor: för att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs våtrengöring med vatten och återfettande rengöringsmedel/såplösning, normalt en gång per vecka.
Glaserade plattor, mosaik och tätsintrade plattor ”granitkeramik”: för att få bort smuts görs en våtrengöring med vatten och svagt alkaliskt rengöringsmedel. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste.

Rulla till toppen